Pobierz – Nowości ZW3D

Różne wersje tego samego programu

Zw3D to program, który stale się rozwija. Odpowiadając na potrzeby użytkowników nieustannie wprowadzamy zmiany pozwalające na bardziej wydajną i przyjemniejszą pracę. Poszczególne wersje programu różnią się między sobą rożnymi funkcjami. Chcesz zobaczyć jak program ZW3D krok po kroku dochodził do obecnej formy? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy zestawienie wersji programu od 2015 roku, aż po tegoroczną wersję 2018.

Sprawdź jakie nowości zostały wprowadzone do programu:

Co dokładnie uległo zmianom? Sprawdźmy to!

Projekt biblioteki części. Ujednolicony menadżer tworzenia części w celu skrócenia procesu projektowania.

Ulepszona biblioteka CAD poprawia przepływ pracy wstępnie przygotowanych modeli CAD 3D. Nowa biblioteka obsługuje dane z konfiguracji lub zewnętrznych plików programu MS Excel. Co więcej zupełnie nowy panel ładowania biblioteki zapewnia bardziej przyjazne wyszukiwanie.

1

Jednym słowem, powyższe ulepszenie pomaga przyspieszyć proces projektowania, redukować błędy projektowe i zwiększyć wydajność.

 

 

2

Wymiana danych – wygodniejsze niż myślisz.  

Od wielu lat poprawne konwertowanie plików było jednym z głównych celów rozwoju oprogramowania ZW3D.

Jak zachować powiązanie z importowaną geometrią, aby uzyskać najnowsze dane?

W nowym ZW3D 2018, oprócz wspierania najnowszych wersji aktualnych danych CAD, nowa funkcja „Asocjatywny import” obejmuje modele 3D oraz formaty innych plików m.in.: CATIA V5, Creo, NX, SoliWorks i Solid Edge aby mieć pewność, że importowany model 3D będzie współpracował z odpowiednią wersją.

3

Uaktualniony konwerter plików, zapewnia maksimum wykorzystania danych CAD 3D, ułatwiając elastyczną współpracę między plikami.

 

4

Bardziej przyjazne projektowanie – większe ukierunkowanie na użytkownika, koncentruje pracę na uproszczonej operacji projektowania.  

ZW3D 2018 posiada świetne ulepszenia w związku z pracą użytkownika, uwzględniając nową wyszukiwarkę plików, różne kolory dla komponentów i innych regionów, pola wprowadzania danych z domyślną jednostką oraz przycisk “Zastosuj” przy tworzeniu większości operacji.

5

Dzięki możliwości tworzenia zaawansowanego widoku przekroju dla wybranych elementów, nie włączając w to całego złożeniu możemy z łatwością uzyskać odpowiedni widok aby sprawdzić przenikanie i poprawność utworzonego projektu.

6

Dodatkowym atutem jest możliwość tworzenia widoków przekroju 3D dla modeli w formacie STL. ZW3D 2018 umożliwia nadanie krzywych przekroju z modelu STL, tak by można było na jego podstawie zbudować model parametryczny.

7                 8

Ulepszone zaawansowane nadawanie wymiarów PMI na modelu 3D:

9

 

Elastyczna bezpośrednia edycja – umożliwia zmianę tego, co chcesz. 

 

ZW3D 2018 zapewnia bardziej elastyczne metody dostosowywania geometrii 3D, uzyskując przy tym dokładne wyniki modyfikacji. Przy użyciu nowej funkcji „Wymiar przesunięcia ściany” można precyzyjnie przesuwać ścianę w odniesieniu liniowym lub kątowym w oparciu o ścianę nieruchomą.

Nowa opcja „Rozszerz ściany” w funkcji „BE przenieś” udostępnia trzy rożne typy do kontroli wyników ruchu ściany. Dzięki temu ZW3D dostarcza klientom to, czego sami oczekują.

11

Zachowanie zgrubne dla obróbki 4 i 5 osi płynnej

Operacja „Ścian bocznych” umożliwia ustalenie większej ilości kroków podczas generowania obróbki w celu rozszerzenia operacji wykańczającej o możliwość zastosowania zachowania wielu przejść jako operacji zgrubnej.

Dzięki rozwinięciu tej operacji jesteśmy w stanie kompleksowo wykonać cały element już w jednym zamocowaniu.

12

Definiowanie bazy obróbkowej dla dedykowanej operacji „Płaskie obszary”

W ZW3D 2018, w operacji wykańczającej „Płaskie obszary” jest obsługiwana funkcja wstawienia bazy obróbkowej, która pomaga użytkownikom wykrywać powierzchnię planarną i dzięki niej program generuje ścieżkę narzędzia bez przenoszenia modelu do odpowiedniego miejsca zerowego w modelu CAD. Programowanie staje się bardziej uproszczone.

12

Wyższe bezpieczeństwo wjazdu narzędzi

Definicja właściwości powierzchni zapewnia nową funkcję określania różnej wysokości dla wybranych powierzchni. Pomocna jest nowa opcja wydłużenia cechy powierzchni, aby uzyskać wyższe przejścia i uniknąć ewentualnej kolizji podczas wjazdu czy wyjazdu narzędzia przy operacji wykańczającej.

 

13

Życzymy udanego projektowania!

CAD

Nowa wersja programu niesie ze sobą nowe funkcje oraz rozszerzenie funkcjonalności już istniejących
operacji. Poniżej przedstawiany najważniejsze nowości ZW3D 2016.
Adnotacje PMI (Product and Manufacturing Information)
PMI to adnotacje umieszczane bezpośrednio na części 3D lub złożeniu. W taki sam sposób jak się
umieszcza adnotacje na dokumentacji 2D, możesz to zrobić na części 3D, uzyskując większą
przejrzystość informacji. Jeżeli Twoja firma nie prowadzi tradycyjnej dokumentacji papierowej,
możesz zaoszczędzić czas. Ponadto PMI może dziedziczyć wymiary na rzuty umieszczone na
dokumentacji 2D, dzięki czemu nie trzeba wymiarować modelu po raz drugi.
Dzięki PMI możesz umieścić:
Wymiary liniowe, kątowe, promieniowe, średnicowe.
Odchyłki geometryczne, bazę pomiarową, płaszczyznę bazy, znak chropowatości powierzchni oraz
etykietę.
Wsparcie dla długich nazw
Zostało zniesione ograniczenie liczby znaków przy wprowadzaniu nazw plików, części i komponentów
z dotychczasowych 32 znaków ASCII. Co oznacza, że teraz nazwy mogą być tak długie, na ile pozwala
używany system operacyjny. Dla lepszej czytelności środek nazwy będzie skrócony i wyświetlany jako
‘’…’’ gdy nie mieści się w oknie. Natomiast fizycznie nazwa będzie zawierała wszystkie wpisane znaki.

Translator

ZW3D 2016 ma możliwość importu plików neutralnych i rodzimych z innych programów w wersjach
podanych w tabelce poniżej:
Format Rozszerzenie pliku Wspierana wersja
Catia V4 .model, .exp, .session 4.1.9 – 4.2.4
Catia V5/V6 .CATPart, .CATProduct V5R8 – V5R25 i V5-6R2012 – V56R2015
NX (UG) .prt 11 – NX 10
Creo (Pro/E) .prt, .prt*, .asm, .asm* 16 – Creo 3.0
SolidWorks .sldprt, .sldasm 98-2015 (tylko 64 bity)
SolidEdge .par, .asm, .psm V18 – ST8
Inventor .ipt, .iam Do V2016
ACIS .sat, .sab, .asat, .asab R1 – 2016
DWG .dwg R11 – 2013
DXF
.dxf
R11 – 2013
IGES
.igs, .iges
STEP
.stp, .step
203, 214
Parasolid
.x_t, .x_b, .xmt_txt, .xmt_bin
Do 28.1+
VDA
.vda
Pliki obrazów
.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff
Pliki neutralne
.z3n, .v3n
PARTsolutions
.ps2, .ps3
STL
.stl
SolidWorks 2015 będzie otwierany tylko przez ZW3D w wersji 64 bitowej.
Eksport jest możliwy do poniższych formatów plików:
Format
Rozszerzenie pliku
Wspierana wersja
Catia V4
.model
4.1.9 – 4.2.4
Catia V5
.CATPart, .CATProduct
V5R15 – V5R25 i V5-V6R2012 – V5-V6R2016
ACIS
.sat, .sab, .asat, .asab
R1 – 2016
DWG
.dwg
R11 – 2013
DXF
.dxf
R11 – 2013
IGES
.igs, .iges
STEP
.stp, .step
203, 214
Parasolid
.x_t, .x_b, .xmt_txt, .xmt_bin
7.0 – 25.0
VDA
.vda
Pliki obrazów
.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff
Pliki neutralne
.z3n, .v3n
PDF
.pdf
STL
.stl
VRML
.wrl
HTML
.html, .htm
Na czerwono zaznaczono nowe wersje obsługiwane przez ZW3D.

Szkicownik

Nowa funkcjonalność: „Słaby wymiar”
Teraz wszystkie wymiary i wiązania dodawane automatycznie podczas rysowania są umieszczane jako „słabe”. Oznacza to, że wymiary są normalnymi wymiarami sterującymi gabarytami części, ale jeżeli dodamy nowy wymiar lub wiązanie ręcznie i spowoduje ono konflikt ze „słabym” wymiarem lub wiązaniem, to „słaby” wymiar lub wiązanie zostanie skasowane.

Nowy Szkic 3D

Zarówno zakładka Szkic 3D, jak i zwykły szkic 2D pozostały na swoich miejscach i działają tak, jak w poprzednich wersjach. Pojawił się za to nowy Szkic3D, który umożliwia rysowanie przestrzenne z użyciem wymiarów sterujących i wiązań znanych ze szkicu 2D.
Narysowany szkic 3D może być później użyty jako Profil dla operacji Wyciągnięcia czy Ścieżka dla operacji Wyciągnięcia po ścieżce.
Ulepszono operację Wyciągnięcia po ścieżce, czyniąc ją bardziej zrozumiałą i intuicyjną oraz powiększono liczbę opcji do wykonania.
Rozdzielono operację Szyku na Szyk Geometrii i Szyk Operacji. Ulepszono obie operacje o szyk wypełniający zaznaczoną ścianę lub krzywe.

Bezpośrednia edycja

Opcje bezpośredniej edycji zostały wzbogacone o nową funkcję przemieszczania ścian z
dopasowaniem. Poniżej kilka przykładów zastosowania nowej funkcjonalności (zielona ściana jest
bazową, a czerwona przekształcaną):

 

 • W tej samej płaszczyźnie
 • Koncentryczne
 • Stycznie
 • Równolegle
 • Prostopadle
 • Kątowo
 • Symetrycznie

Złożenia

Usprawnienia nie ominęły także projektowania złożeń. Między innymi rozszerzono możliwości pracy z
konfiguracjami. Dzięki czemu różne konfiguracje tej samej części mogą występować w jednym
złożeniu. Również różne konfiguracje podzłożenia mogą występować w jednym złożeniu.
Możliwe również stało się poruszanie komponentami złożenia przy pomocy LPM bez wywoływania
jakiejkolwiek funkcji. Żeby natomiast obrócić model, trzeba dodatkowo przytrzymać klawisz Shift.
Największe zmiany pojawiają się przy typach wiązań. Do standardowych wiązań dodano wiązania:
Symetryczne, Środkowe (komponent jest umieszczony pomiędzy dwiema ścianami), Zablokowane
(powoduje „przyspawanie” jednego komponentu do drugiego), Płaszczyzny. Oprócz tego
Wzbogacono program o wiązania mechaniczne, takie jak: Przekładnia (teraz działa również z
przekładniami stożkowymi), koło i zębatka, para liniowa, śruba.
Dodatkowo usprawniono operację lustra, która teraz może działać jak w poprzednich wersjach
(tworząc nowy komponent) lub taki sposób jak szyk (wstawiając kopię tego samego komponentu).
Dynamiczne badanie prześwitu
W operacji Przenieś komponent lub Obróć komponent dodano możliwość badania dystansu między
ruchomym komponentem, a częścią referencyjną. Dzięki temu można sprawdzić prześwit w czasie
rzeczywistym, podczas ruchu komponentu.

Arkusze blach

Funkcja wyciągnięcia została rozbita na dwie operacje:
1. Wyciągnij zakładkę – służy do tworzenia podstawy blachy (płaskiej blachy). Jeżeli wyciągamy
drugi szkic, który swoim profilem nachodzi na wcześniej stworzoną blachę, program rozpozna
jej grubość i go scali z nią.
2. Wyciągnij zagięcie – umożliwia wyciągnięcie zamkniętego lub otwartego profilu. Na ostrych
krawędziach zostaną automatycznie dodane zagięcia. Jeżeli profil jest zamknięty, w
wyznaczonym punkcie zostanie dodana przerwa.

Nowa funkcja: Zagięcie po ścieżce.

Operacja ta jest podobna do wyciągnięcia po ścieżce. Zagięcie po ścieżce pozwala na stworzenie
kompletnego zagięcia przy użyciu otwartego szkicu wyciąganego wzdłuż krawędzi podstawy blachy.
Oto kilka cech tej operacji:
1. Profil może być szkicem z dowolną kombinacją linii, łuków i krzywych, ale musi być otwarty.
2. Profil musi być prostopadły z pierwszym segmentem ścieżki i połączony końcem z nią.
3. Pojedyncza krawędź lub styczne krawędzie tej samej ściany będą zaznaczone jako ścieżka
wyciągnięcia.
4. Zagięcie będzie dodane automatycznie na ostrych narożnikach profilu.
5. Zagięcie tworzone przez wyciągnięte po ścieżce zakrzywionych krzywych nie może być
rozłożone.

Operacja Pełne odgięcie zyskała możliwość dodania podcięcia blachy.

Nowy sposób kontrolowania wymiarów częściowego odgięcia krawędzi:
1. Początek-Koniec – w tym wariancie wpisujemy odległość od początku i końca zaznaczonej
krawędzi.
2. Start-Szerokość – w tym wariancie wpisujemy odległość od początku krawędzi oraz szerokość
dodawanej blachy. Można się przełączyć na drugi koniec krawędzi.

Ulepszone zamykanie narożników.

Przerwa pomiędzy narożnikami dwóch zagiętych ścian powinna być zamknięta. Podczas zamykania
tej przerwy, chcielibyśmy, żeby blacha na zgięciu również została „dociągnięta”. W ZW3D 2016 jest to
już możliwe. Ponadto dostajemy możliwość wyboru typu zamknięcia narożników.
Obecnie są dwa sposoby zamykania narożników. Pierwszy z nich odbywa się przez wybór krawędzi i
zamknięcie tylko wyprostowanej części blachy, czyli dokładnie tak jak robił to program w poprzednich
wersjach. Ta sama opcja zyskała możliwość domykania zagiętej części jako wyprostowane cięcie (na
blasze rozłożonej) lub zakrzywione cięcie.
Prosty kontur –
zagięta
Prosty kontur –
rozłożona
Zakrzywiony kontur –
zagięta
Zakrzywiony kontur –
rozłożona
Zamykanie narożników z przerwą.
Oryginał Prosty kontur z przerwą Zakrzywiony kontur z przerwą
Różne rodzaje podcięć
Podcięcie Zagięta Rozłożona Ukos – zagięta Ukos – rozłożona

 • Brak podcięcia,
 • otwarty narożnik
 • Brak podcięcia,
 • zamknięty narożnik
 • Okrągłe
 • Prostokątne
 • U kształtne
 • V kształtne

Drugi sposób odbywa się przez zaznaczanie ścian blachy. W tej metodzie mamy kilka opcji podcięć,
takich jak: okrągłe, prostokątne, U kształtne i V kształtne. Dodatkowo pojawiła się opcja zamykania
narożników na kilku poziomach.
Operacje Zmień promień gięcia i Zmień kąt gięcia zostały połączone w jedną operację: Zmień gięcie.
Poza przejętą funkcjonalnością poprzednich operacji, została rozszerzona o modyfikacje blachy przy
zachowaniu jej wymiarów zewnętrznych w stanie zagiętym lub rozłożonym.
Operacja Zaznacz gięcie została wyposażoną w automatycznie wykrywanie i zaznaczanie zagięć, a tym
samym zamianę modelu importowanego w arkusz blachy.

Nowa funkcja „Rozerwij”.

Umożliwia ona zamianę modelu bryłowego (skorupy) na arkusz blachy,
poprzez dodanie przerwy pomiędzy połączonymi krawędziami. Po wykonaniu tej operacji, konieczne
jest jeszcze zaznaczenie gięć, żeby uzyskać możliwość rozłożenia blachy.

Dokumentacja 2D

Nowa operacja „Ucięty widok” dla tworzenia częściowych widoków przy pomocy zdefiniowanej
granicy. Każdy z widoków może być użyty do stworzenia częściowego widoku, oprócz Widoku
szczegółu i Linii przerwania. Częściowy widok może być w prosty sposób edytowany, przywrócony do
normalne oraz możliwe jest generowanie nowych widoków (np. rzutów) z niego.
W dokumentacji konstrukcji spawanych ucieszy na pewno opcja automatycznego rzutowania spoin na model. Opcja ta będzie działała, jeżeli spoina będzie zdefiniowana na modelu 3D, a przy tworzeniu widoku będzie wybrany tryb rysowania na Szkic 3D lub Ukryte linie. Należy również pamiętać, że tylko widoczne spoiny będą generowane na rysunku 2D, po zaznaczeniu opcji „Pokaż spoiny z części”. Na widoku przekroju i szczegółu nie możliwości automatycznego umieszczenia spoin.
Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że dodano dwie nowe tabele: Tabelę konstrukcji spawanych oraz Tabelę spoin.
Kolejna nowa opcja dotyczy przenoszenia widoków między arkuszami rysunkowymi. Zdarza się bowiem, że miejsce na arkuszu zbyt mocno nas ogranicza i nie możemy na nim umieścić np.: dodatkowego przekroju. Taki widok można wtedy przenieść wraz ze wszystkimi wymiarami i symbolami na inny arkusz przy pomocy operacji Przenieś widok do arkusza, jednocześnie zachowują połączenia pomiędzy rzutami a widokiem głównym.